Stad Laag-Keppel

Poi 11 Stad Laag-Keppel: Molens en kasteel

Laag-Keppel ligt op één van de mooiste plekjes aan de Oude IJssel. Niet alleen vanwege de watermolen met de daarbij gelegen spinnenkopmolen, maar ook vanwege het prachtig aan de rivier gelegen Kasteel Keppel.

Eigenaar van de twee molens in Laag-Keppel, de Watermolen en de Friese Poldermolen, is De Stichting Keppelse Molens De watermolen te Laag-Keppel is een onderslagmolen; hij heeft dienst gedaan als korenmolen. Vroeger splitste de Oude IJssel zich pal boven Laag-Keppel in een rechteren een linker tak. De molen stond aan de linker tak, aan wat toen de Molenbeek heette. De eigenlijke Oude IJssel - de rechter tak - stroomde wat verderop, dichterbij het dorp. Het huidige scheepvaartkanaal is de bedding van de vroegere Molenbeek.De spinnenkopmolen staat pas sinds 1969 aan de Oude IJssel. Dit molentje is nodig om een verschil in waterniveau te creëren en om zo de watermolen te laten draaien.